Oversikt over våre tjenester og avfallsløsninger i Bergen

1.

Containere til restavfall, blandet avfall.

Bygg og rivningsavfall samt møbler, rot og skrot.

2.

Containere til restavfall med isolasjon.

Bygg og rivningsavfall med isolasjon. Også møbler, rot og skrot.

3.

Containere til trevirke, blandet trevirke.

Kan inneholde skruer og spiker og være overflatebehandlet malt.

4.

Containere til park og hageavfall.

Busker, grener, løv og trær.

5.

Containere til trykkimpregnert trevirke.

Impregnerte materialer som kledning og terrassebord. Grønn eller brun impregnering.

6.

Containere til gips.

Gipsplater og andre gipsprodukter.

7.

Containere til tunge masser.

Betongprodukter, gravemasser, jord, sand, fliser med fliselim, keramiske produkter, tegl, takstein og leca. 

8.

Containere til gips

Gips, gipsplater og andre gipsprodukter.

9.

Containere til Isolasjon

Isolasjon som Glava, Steinull og glassvatt.

10.

Containere til papp og papir

Papp og papirprodukter enten hver for seg eller som blandet.

11.

Containere til plast

Blandet plast og andre plastprodukter.

12.

Henting av søppel med varebiler i Bergen

Henting av søppel med bærehjelp.