Container til tunge masser avfall. Se priser her.

Her kan du kaste betongprodukter, takstein, gravemasser, tegl, fliser, keramikk og Leca.

Utleie av bosscontainere i Bergen, Askøy og Sotra til private og bedrifter.

2. For andre typer avfall du vil kaste. Velg fraksjon.

Restavfall

Trevirke

Hageavfall

Gips avfall

Trykkimpregnert trevirke

Isolasjon

Tunge masser