Henting av utsortert problemavfall

Ekstra service

Det er i dag strenge krav til sortering av avfall. For å unngå avviksgebyr må en ikke blande visse typer avfall i samme container. Dette er noe vi hjelper deg med, har du noe som ikke kan kastes blandet kan du bestille henting av det her. Bestill henting her eller kontakt kundeservice på tlf. 96941000

Her er hva som ikke må kastes blandet i containere: Gips, Isolasjon, el-avfall, hageavfall, lysstoffrør, trykkimpregnerte materialer, batterier, maling, kjemikalier, asbest, matavfall, bildekk, vinduer prod. 1965 til 2005, oljeholdige maskiner, betongprodukter, fliser med fliselim, jord og steinmasser, trykksatte beholdere, tjærepapp, taksingel og annet farlig avfall.

Unntaket er om du bestiller container til restavfall blandet avfall med isolasjon i lasten. Se kategorien restavfall med isolasjon i valg av containere.

Bestill henting nå, så er du kvitt det!

Sprinter med lift.jpg

Takk! Melding er sendt.

Priser for henting av problemavfall med varebiler og bærehjelp.

Transport er gratis og det kommer to mann som kan laste på inntil 1 time med gratis arbeid. Avfallet koster kr 990,- pr. kubikk. (Vi regner med 3 standard vaskemaskiner på en kubikk).

Tillegg: Tunge masser som betong og steinprodukter kr 1,70 pr. kilo. Vinduer kr 23,- pr. kilo. Maling og husholdningskjemikalier kr 45,- pr. kilo.

Prisene er presentert inklusiv moms.